LAB3, d.o.o.
Zavarovalno svetovanje
Valvasorjeva ulica 5
SI-1000 Ljubljana

Email info@lab3.si
Mobitel 051 304 264
Telefon 05 971 10 97
Fax (01) 425 43 31

Priročnik ABC zavarovanja Naročilo » Postopek pri odškodninskih zahtevkih

PODJETJE

Podjetje LAB3, zavarovalno posredovanje, d.o.o., opravlja svojo dejavnost z dovoljenjem Ministrstva za finance RS – Agencije za zavarovalni nadzor. Za pravilnost svojega dela jamči z polico za zavarovanje profesionalne odgovornosti zavarovalno posredniške družbe v višini 3.000.000,00 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Smo člani Združenja zavarovalnih posrednikov na Gospodarski zbornici Slovenije, ki skrbi, da člani delujejo skladno z etičnim kodeksom, in imamo urejeno tudi izvensodno reševanje sporov in pritožb. Strankam zagotavljamo neodvisno svetovanje, skladno s 551. členom zakona ZZavar-1.

Podjetje vodi mag. Arijana Lipovec, ki je zavarovalniški strokovnjak in je prišla z mesta direktorice Zavarovalnice Tilia, d.d. v Ljubljani. V 17 letih je pridobila bogate izkušnje in znanja s področja zavarovalnih produktov in zavarovalništva nasploh.

LAB3 svojim partnerjem nudi vrhunsko svetovanje na zavarovalnem področju. S podjetjem sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij.

© LAB3 d.o.o., Vse pravice pridržane.
English version Zemljevid strani