LAB3, d.o.o.
Zavarovalno svetovanje
Valvasorjeva ulica 5
SI-1000 Ljubljana

Email info@lab3.si
Mobitel 051 304 264
Telefon 05 971 10 97
Fax (01) 425 43 31

Priročnik ABC zavarovanja Naročilo » Postopek pri odškodninskih zahtevkih

PREDNOSTI ZUNANJEGA SVETOVALCA

Z odločitvijo, da prenese problematiko zavarovanj na zunanjega svetovalca, si podjetje zagotovi dolgoročne ekonomske učinke. Ekonomski cilji so predvsem obvladovanje stroškov in upravljanje z riziki. Obvladovanje stroškov se ne nanaša samo na zmanjšanje stroškov za zavarovalne premije, ampak pomeni predvsem povečanje kontrole nad predvidenimi in nepredvidenimi stroški ter določitev rizikov, ki jih lahko podjetje obvladuje samo. Pri načrtovanju ustreznih zavarovanj je potrebno upoštevati, da ima podjetje sklenjeno zavarovanje predvsem zaradi nastanka potencialnih škod, ki lahko ogrozijo njegovo poslovanje.

STORITVE LAB3

Poslovnim partnerjem pomagamo pri:

STRATEGIJA IN SVETOVANJE

Načrtovanje zavarovanj se začne s pregledom in določitvijo rizikov, ki nastajajo v podjetjih. Pri tem ločimo rizike po vrstah, pogostosti in višini. Na osnovi tovrstnih analiz se oblikuje strategija ureditve posamezne zavarovalne vrste, ki vključuje navedbo zavarovalnih nevarnosti, višino zavarovalnih vsot, določitev morebitnih franšiz, ipd.

Po določitvi vsebine posameznih zavarovanj običajno sledi izpeljava povpraševanja za zavarovalne ponudbe. Temu sledi pregled ponudb, ki vam pomaga pri izbiri najoptimalnejšega spleta zavarovanj. Veliko pozornosti je namenjeno vsebini ponudb in zavarovalnim kritjem, ki jih nudijo različne zavarovalnice. Po sklenitvi zavarovanj je potrebno poskrbeti za ustrezno zavarovalno administracijo, ki zagotavlja ažurno obnovitev sklenjenih zavarovalnih pogodb. Tekoče se spremlja tudi škodno dogajanje. Po potrebi se svetuje pri uveljavljanju zahtevnejših odškodninskih zahtevkov in prilagajanju že sklenjenih zavarovanj novim nastalim rizikom.

CENA STORITEV

Cena naše storitve je odvisna od izbrane oblike sodelovanja. Možni so naslednji načini sodelovanja:

© LAB3 d.o.o., Vse pravice pridržane.
English version Zemljevid strani