LAB3, d.o.o.
Zavarovalno svetovanje
Valvasorjeva ulica 5
SI-1000 Ljubljana

Email info@lab3.si
Mobitel 051 304 264
Telefon 05 971 10 97
Fax (01) 425 43 31

Priročnik ABC zavarovanja Naročilo » Postopek pri odškodninskih zahtevkih

Izvensodno reševanje sporov in pritožb

Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije delujejo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev. Kodeks je namenjen spoštovanju načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale. Opredeljuje dobre poslovne običaje in nedopustna ravnanja pri opravljanju zavarovalno posredniške dejavnosti.

Člane Združenja kodeks še dodatno zavezuje k izpolnjevanju določil zakonov in predpisov, ki jasno opredeljujejo odgovornost zavarovalnih posrednikov, da delujejo v korist zavarovalcev. Z določanjem strokovnih kriterijev poslovanja kodeks pospešuje razvoj zavarovalno posredniške dejavnosti v Sloveniji in zvišuje kakovost storitev (vir: Združenje zavarovalnih posrednikov).

O kršitvah Kodeksa dobrih poslovnih običajev presoja Razsodišče pri Združenju zavarovalnih zastopnikov Slovenije. Delo razsodišča ureja Pravilnik o organizaciji in postopku pred razsodiščem pri ZZPS.

Postopek pred razsodiščem se začne na podlagi prijave, ki jo lahko poda vsakdo. Prijava mora vsebovati:

Prijavo pošljite na naslov: GZS-PTZ, Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

« Nazaj

© LAB3 d.o.o., Vse pravice pridržane.
English version Zemljevid strani